Scoutismus: Grad elo!

Dëst ass d’Thema vun enger Campagne, déi vum SIL (Scouting in Luxembourg), an Zesummenaarbecht mam Service National de la Jeunesse, fir d’Promotioun vum Guiden- a Scoutsmouvement zu Lëtzebuerg produzéiert gouf. Déi zwee lëtzebuerger Guiden- a...

Buergbrennen / Fête des brandons 2020

Update: D‘Lënster Guiden a Scouten mussen wéinst den aktuelle Wieder Konditiounen d‘Buergbrennen vu Muer ofsoen, dat huet eis d Gemeng an engem Mail um 17h00 matgedeelt, nodeems schonn säit der ganzer Woch Owes an Haut den Moien 9h fläisseg drun geschafft gouf ....

Fueskichelcher 2020: ee vollen Erfolleg

En Samschdeg hunn eis Wëllefcher an hier Cheffen de ganzen Daag fléisseg geschafft, fir Iech lecker Fueskichelcher ze baacken. 👩🏻‍🍳🧑🏻‍🍳⚜️Nach eemol e grousse Merci un all déi kléng a...

Fueskichelcher 2020

Den 8ten Februar maachen eis Wëllefcher Fueskichelcher no Hausmaacher Aart. Déi kenn dir online Bestellen, an dann den 8ten selwer tëschent 17:30 an 19:00 Auer siche kommen. Mir freeën eis iwwert all Commanden!